Lista kontrolna: jak tworzyć treści, które są włączające

Integracja i różnorodność

Ponieważ marketerzy koncentrują się na treściach, które angażują odbiorców, często wymyślamy i projektujemy kampanie z udziałem małych grup osób podobnych do nas. Podczas gdy marketerzy dążą do personalizacji i zaangażowania, zbyt często pomija się różnorodność w naszych przekazach. A pomijając kulturę, płeć, preferencje seksualne i niepełnosprawność… nasze przesłania miały na celu zobowiązany faktycznie może marginalizować ludzie, którzy nie są tacy jak my.

Włączanie powinno być priorytetem w każdym przekazie marketingowym. Niestety, branża medialna wciąż nie ma znaku:

 • Kobiety stanowią 51% populacji, ale tylko 40% prowadzi transmisje.
 • Osoby wielokulturowe stanowią 39% populacji, ale tylko 22% prowadzi transmisję.
 • 20% Amerykanów w wieku 18-34 lat identyfikuje się jako LBGTQ, ale stanowią tylko 9% stałych bywalców w godzinach największej oglądalności.
 • 13% Amerykanów jest niepełnosprawnych, ale tylko 2% stałych bywalców jest niepełnosprawnych.

Skupiając się na integracji, media mogą pomóc w zwalczaniu stereotypów i ograniczaniu nieświadomych uprzedzeń.

Definicje włączania

 • Równość - dążenie do promowania sprawiedliwości, ale może działać tylko wtedy, gdy wszyscy zaczynają z tego samego miejsca i potrzebują tej samej pomocy.
 • Sprawiedliwość - daje każdemu to, czego potrzebuje, aby odnieść sukces, podczas gdy równość to jednakowe traktowanie wszystkich.
 • Nakładanie - wzajemnie powiązany charakter kategoryzacji społecznych, takich jak rasa, klasa i płeć, w odniesieniu do danej osoby lub grupy, uważany za tworzący nakładające się i współzależne systemy dyskryminacji lub dyskryminacji.
 • Tokenizm - praktyka podejmowania jedynie symbolicznego wysiłku włączenia się do osób niedoreprezentowanych, zwłaszcza poprzez rekrutację niewielkiej liczby osób niedoreprezentowanych, aby wywołać pozory równości.
 • Nieświadome uprzedzenia - postawy lub stereotypy, które w nieświadomy sposób wpływają na nasze rozumienie, działania i decyzje.

To infografika z Youtube zawiera szczegółową listę kontrolną, której możesz użyć w każdym zespole kreatywnym, aby zapewnić, że włączenie jest siłą napędową planowania, realizacji i docelowych odbiorców tworzonych treści. Oto podsumowanie listy kontrolnej… którą zmodyfikowałem, aby używać jej w dowolnej organizacji dla dowolnej treści… nie tylko wideo:

Treść: Jakie tematy są poruszane i jakie perspektywy są uwzględnione?

 • Czy w przypadku moich obecnych projektów treści aktywnie poszukiwałeś różnych perspektyw, szczególnie tych, które różnią się od twoich?
 • Czy Twoje treści działają, aby odnieść się do stereotypów na temat grup marginalizowanych lub obalić je i pomóc widzom spojrzeć na innych ze złożonością i empatią?
 • Czy Twoje treści (zwłaszcza wiadomości, historia i nauka) oddają głos z wielu perspektyw i kultur?

Na ekranie: co widzą ludzie, gdy mnie odwiedzają?

 • Czy moje treści są zróżnicowane? Czy w moich treściach pojawiają się eksperci i myśliciele z różnych środowisk o wielu wymiarach tożsamości (płeć, rasa, pochodzenie etniczne, zdolności itp.)?
 • Czy wśród moich ostatnich 10 treści jest różnorodność wśród reprezentowanych głosów?
 • Jeśli używam animacji lub ilustracji, czy przedstawiają one różne odcienie skóry, tekstury włosów i płci?
 • Czy istnieje różnorodność wśród głosów, które opowiadają moje treści?

Zaangażowanie: jak angażować i wspierać innych twórców?

 • Czy w przypadku współpracy i nowych projektów patrzę na zróżnicowaną listę kandydatów na różnych etapach kariery i czy brana jest pod uwagę intersekcjonalność?
 • Czy korzystam z okazji, aby wykorzystać swoją platformę, aby ulepszyć i wspierać twórców z niedostatecznie reprezentowanych środowisk?
 • Czy uczę się o zmarginalizowanych perspektywach, angażując różne społeczności / treści?
 • W jaki sposób moja organizacja pracuje nad pielęgnowaniem różnorodnych głosów i wzmacnianiem pozycji komunikatorów / wpływowych osób następnej generacji?
 • Jak moja organizacja unika tokenizmu? Czy angażujemy ekspertów i komunikatorów z niedostatecznie reprezentowanych środowisk, aby uzyskać możliwości wykraczające poza treści związane z różnorodnością?
 • W jaki sposób budżety i inwestycje odzwierciedlają zaangażowanie w różnorodność i integrację?

Odbiorcy: Jak myślę o odbiorcach podczas tworzenia treści?

 • Kto jest docelową publicznością? Czy rozważałem tworzenie treści w celu wyszukania i zaangażowania bardzo zróżnicowanej publiczności?
 • Jeśli moje treści obejmują tematy, które są kulturowo uprzedzone w stosunku do określonych grup, czy zapewniam kontekst, który może spodobać się różnym odbiorcom?
 • Czy prowadząc badania z użytkownikami, moja instytucja zapewnia poszukiwanie i uwzględnianie różnych perspektyw?

Twórcy treści: kto jest w moim zespole?

 • Czy istnieje zróżnicowanie między zespołami pracującymi nad moimi treściami?
 • Czy dane demograficzne mojego zespołu odzwierciedlają ogólną populację, a nie tylko obecną publiczność?
 • Czy angażuję ekspertów i liderów myśli z różnych środowisk o różnych wymiarach tożsamości (płeć, rasa lub pochodzenie etniczne, zdolności itp.) Jako konsultantów w moich projektach?

lista kontrolna włączenia marketingu

Co o tym myślisz?

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.