Maksymalizacja wartości Big Data dzięki optymalizacji stosu Big Data firmy Pepperdata i automatycznemu dostrajaniu

Optymalizacja Big Data Pepperdata

Przy prawidłowym wykorzystaniu duże zbiory danych mogą wzmocnić operacje. Big data odgrywa teraz ważną rolę we wszystkim, od bankowości po opiekę zdrowotną i administrację. Plik oszałamiająca prognoza wzrostu globalnego rynku dużych zbiorów danychz 138.9 mld USD w 2020 r. do 229.4 mld USD do 2025 r., jest wyraźnym wskazaniem, że duże zbiory danych są obecnie na stałe wpisane w krajobraz biznesowy.

Aby jednak generować największą wartość z danych big data, stos dużych zbiorów danych musi być stale dostrajany i optymalizowany, zarówno w chmurze, jak i lokalnie. Tu pojawia się Pepperdata. Pepperdata zapewnia organizacjom kompleksową i zautomatyzowaną optymalizację infrastruktury Big Data. Platforma zapewnia niezrównaną obserwowalność i zautomatyzowane dostrajanie, aby zapewnić płynne i wydajne działanie infrastruktury Big Data, aplikacji i procesów, zapewniając wydajność na poziomie SLA dla każdej aplikacji przy jednoczesnym zachowaniu możliwości zarządzania kosztami.

Właściwe wykorzystanie dużych zbiorów danych wymaga obserwowalności i ciągłego dostrajania. Bez odpowiednich narzędzi jest to trudne. Pepperdata oferuje pełen zestaw narzędzi za pośrednictwem naszego zestawu produktów lokalnych i chmurowych: Platform Spotlight, Capacity Optimizer, Query Spotlight, Streaming Spotlight i Application Spotlight. 

Prezentacja platformy Pepperdata

Prezentacja platformy Pepperdata zapewnia 360-stopniowy widok Twojej infrastruktury Big Data. Widzisz wszystko, w tym sposób wykorzystania zasobów, historyczne i aktualne zapotrzebowanie klastrów oraz które aplikacje działają na optymalnych poziomach, a które marnują zasoby.

Otrzymujesz szczegółowy interfejs, który wyświetla podstawowe szczegóły wszystkich twoich klastrów. A kiedy musisz być dokładny, możesz przejść do szczegółów i kopać głębiej, aby przeanalizować dowolną aplikację Big Data, aby zrozumieć jej wydajność w kontekście klastra. Zawsze, gdy pojawiają się problemy z wydajnością, Platform Spotlight natychmiast wysyła alerty, aby powiadomić Cię o szybszej i zdecydowanej odpowiedzi.

W oparciu o dane dotyczące wydajności w czasie rzeczywistym Platform Spotlight wygeneruje idealne konfiguracje w celu dostosowania rozmiaru kontenerów, kolejek i innych zasobów, gwarantując płynne i bezproblemowe operacje przy jednoczesnym zużyciu odpowiedniej ilości zasobów. Analizuje również dane dotyczące wydajności, aby odkryć trendy wzrostu i dokładnie przewidzieć przyszłe wymagania dotyczące zasobów na aplikację, obciążenie i proces.

Optymalizator pojemności Pepperdata

Ręczna optymalizacja stosów dużych zbiorów danych nie jest już realną opcją w dzisiejszym konkurencyjnym świecie. Szybkość ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o wykorzystanie i maksymalizację dużych zbiorów danych. Optymalizator pojemności Pepperdata stale dostraja i optymalizuje zasoby klastra Big Data dzięki szybkim i dokładnym zmianom konfiguracji, co skutkuje nawet 50% przepustowością klastra Big Data i bardziej odzyskiwaną zmarnowaną pojemnością.

Pepperdata Capacity Optimizer zapewnia również zarządzane automatyczne skalowanie dla obciążeń działających w chmurze. Konwencjonalne skalowanie automatyczne zapewnia klientom elastyczność potrzebną do obsługi dużych ilości danych. Jednak to nie wystarczy. Pepperdata Capacity Optimizer inteligentnie usprawnia automatyczne skalowanie, aby zapewnić pełne wykorzystanie wszystkich węzłów przed utworzeniem dodatkowych węzłów, zapobiegając dalszemu marnotrawstwu i obniżając dodatkowe koszty.

Dostawcy usług w chmurze zapewniają infrastrukturę w oparciu o szczytowe potrzeby obciążeń. Spełnione są maksymalne wymagania, ale nadmierne rezerwy generują dużo marnotrawstwa, jeśli pozostało zbyt wiele zasobów. Optymalizator pojemności może podejmować tysiące decyzji na sekundę, przeprowadzając analizę wykorzystania zasobów w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji wykorzystania procesora, pamięci i zasobów we / wy w klastrach dużych zbiorów danych. Ogólny efekt jest taki, że skalowanie poziome jest zoptymalizowane, a straty są wyeliminowane.

Wyróżnione zapytania Pepperdata

Zapytania są kluczowymi elementami podczas mówienia w kontekście dużych zbiorów danych. Zapytania żądają i pobierają dane, aby pomóc w wykonywaniu obciążeń i procesów oraz uruchamianiu aplikacji. Niezoptymalizowane zapytania mogą powodować opóźnienia w obciążeniach i aplikacjach. Wyróżnione zapytania Pepperdata pozwala użytkownikom zagłębić się w każde zapytanie i uzyskać szczegółowe informacje na temat jego wykonania i ogólnej wydajności bazy danych.

Pepperdata Query Spotlight pomaga dostrajać, debugować i optymalizować obciążenia zapytaniami, w tym Hive, Impala i Spark SQL. Dzięki szybszemu wykonywaniu zadań przez zapytania, koszty są drastycznie zmniejszone, zarówno w chmurze, jak i lokalnie.

Query Spotlight pozwala programistom dokładniej przyjrzeć się planowaniu i wykonywaniu zapytań, szybko zidentyfikować problemy z planem zapytań, ocenić wydajność zapytań, wskazać wąskie gardła i problemy, które przyczyniają się do spowolnienia zapytań, a także skrócić czas rozwiązywania. Dzięki temu narzędziu operatorzy są w stanie niemal natychmiast zawęzić problematyczne zapytania, nawet w środowisku wielu użytkowników. Dzięki szczegółowym informacjom dotyczącym wydajności zapytań mogą optymalizować zasoby klastra i zwiększać produktywność.

Wyróżnione strumieniowanie danych Pepperdata

Wyróżnione strumieniowanie danych Pepperdata zapewnia działom IT i zespołom programistów ujednolicony i szczegółowy pulpit nawigacyjny do przeglądania wskaźników klastra Kafka z widocznością niemal w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie umożliwia także brokowanie kondycji, tematów i partycji.

Jest to doskonałe narzędzie, ponieważ dane telemetryczne generowane przez Kafkę są ogromne i trudno dostępne, szczególnie w klastrach masowej produkcji. Większość rozwiązań do monitorowania wydajności platformy Kafka nie zapewnia bardzo wymaganych metryk, widoczności i wglądu w uruchamianie aplikacji strumieniowych na najwyższym poziomie wydajności.

Potężne monitorowanie wydajności platformy Kafka Streaming Spotlight umożliwia również użytkownikom konfigurowanie wskaźników wydajności platformy Kafka i tworzenie alertów dotyczących nietypowych zachowań i zdarzeń platformy Kafka. Alerty te ułatwiają użytkownikom aktywne monitorowanie i wykrywanie nieprzewidzianych fluktuacji i błędów infrastruktury IT.

Wyróżnione aplikacje Pepperdata 

Wyróżnione aplikacje Pepperdata zapewnia kompleksowy, w pełni szczegółowy obraz wszystkich aplikacji w jednej, ujednoliconej lokalizacji. Dzięki temu rozwiązaniu oceniasz wydajność każdej aplikacji i diagnozujesz problemy o 90% szybciej, co skutkuje szybszym rozwiązywaniem i lepszą ogólną wydajnością.

Pepperdata podaje również zalecenia dotyczące konkretnych zadań dla każdej aplikacji i umożliwia skonfigurowanie powiadomień, które są aktywowane przez określone zachowania i wyniki, znacznie zapobiegając ryzyku niepowodzenia. Pepperdata Application Spotlight pomaga osiągnąć optymalną wydajność aplikacji w systemach z wieloma dzierżawcami, niezależnie od tego, gdzie uruchamiasz obciążenia (tj. Lokalnie, AWS, Azure czy Google Cloud).

Zalety optymalizacji Big Data firmy Pepperdata

Rozwiązania Pepperdata do automatyzacji dużych zbiorów danych pomogły dużym organizacjom z wielu branż, w tym firmom z listy Fortune 500, zwiększyć i zoptymalizować wydajność ich stosów dużych zbiorów danych. Dzięki Pepperdata duże i małe firmy mogą cieszyć się ogromnymi oszczędnościami w wydatkach na infrastrukturę Big Data, zmniejszonym MTTR (średni czas naprawy) oraz lepszą wydajnością i przepustowością.

  • Pepperdata pomogła firmie technologicznej z listy Fortune 100 zaoszczędzić 3.6 miliona dolarówn oszczędności sprzętu, zapewniając jednocześnie szczegółowy wgląd w najważniejsze informacje o klastrze, trendy operacyjne i nieefektywność.
  • Przedsiębiorstwo detaliczne z listy Fortune 100 zwiększyło wydajność swojej architektury Big Data dzięki Pepperdata. ZA 30% wzrost przepustowości umożliwiło firmie uruchamianie większej liczby aplikacji i obciążeń, obniżyło MTTR o 92% i uzyskało 10 milionów dolarów oszczędności w wydatkach na infrastrukturę.
  • Międzynarodowa firma medyczna zapewniona dostępność 24/7 aplikacji ratujących życie przy użyciu rozwiązania Pepperdata do planowania wydajności i optymalizacji. Kluczowe aplikacje cieszą się bezawaryjną infrastrukturą, a alerty w czasie rzeczywistym są wysyłane po osiągnięciu niestandardowych progów, co zapobiega awariom.

Zmaksymalizuj wartość swoich dużych zbiorów danych już teraz

Big data to przyszłość i każda branża zmierza w jej kierunku. Ale ten wzrost wiąże się z dużymi kosztami. Musisz uwolnić moc i wartość swoich dużych zbiorów danych, jeśli Twoja organizacja ma przetrwać i stać się odporna, szczególnie w tych trudnych czasach.

Im bardziej złożone aplikacje big data migrują do chmury, tym większe jest prawdopodobieństwo błędnej alokacji zasobów. Tylko w 2019 r. Straty przypisywane odpadom chmurowym wyniosły około 14 miliardów dolarów. W miarę jak gospodarki na całym świecie zaczynają wychodzić z pandemii, organizacje muszą zintensyfikować swoją grę w zakresie dużych zbiorów danych, podczas gdy wszyscy inni starają się odzyskać pozycje w swoich branżach.

Przedsiębiorstwa muszą pamiętać, że koszty wzrosną tylko wtedy, gdy nie zostaną odpowiednio zoptymalizowane. Firmy muszą dążyć do przyjęcia rozwiązania opartego na uczeniu maszynowym, które może szybko wskazać, które klastry marnują miejsce lub zasoby, jednocześnie dynamicznie reagując na zmieniające się wymagania dotyczące zasobów.

Skontaktuj się z Pepperdata aby zobaczyć, jak nasze rozwiązania do optymalizacji dużych zbiorów danych mogą podnieść Twój biznes na zupełnie nowy poziom.

Zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Pepperdata

Co o tym myślisz?

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.