Retina AI: wykorzystanie predykcyjnej sztucznej inteligencji do optymalizacji kampanii marketingowych i ustalenia wartości życiowej klienta (CLV)

Retina AI Persona Predictive Lifetime Value CLV

Środowisko szybko się zmienia dla marketerów. Wraz z nowymi, ukierunkowanymi na prywatność aktualizacjami iOS od Apple i Chrome, które eliminują pliki cookie stron trzecich w 2023 r. – między innymi – marketerzy muszą dostosować swoją grę do nowych przepisów. Jedną z dużych zmian jest rosnąca wartość znaleziona w danych własnych. Marki muszą teraz polegać na danych opcjonalnych i danych własnych, aby pomóc w prowadzeniu kampanii.

Co to jest wartość dożywotnia klienta (CLV)?

Żywotna wartość klienta (CLV) to metryka, która szacuje, jaką wartość (zwykle przychód lub marżę zysku) przyniesie firmie dany klient w całym okresie interakcji z Twoją marką — w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Te zmiany sprawiają, że dla firm strategicznym imperatywem jest zrozumienie i przewidywanie wartości życiowej klienta, co pomaga im zidentyfikować kluczowe segmenty konsumentów dla ich marki przed punktem zakupu i zoptymalizować strategie marketingowe, aby konkurować i rozwijać się.

Jednak nie wszystkie modele CLV są sobie równe – większość generuje je na poziomie zagregowanym, a nie indywidualnym, dlatego nie są w stanie dokładnie przewidzieć przyszłego CLV. Dzięki CLV na poziomie indywidualnym, które generuje Retina, klienci są w stanie odróżnić to, co odróżnia ich najlepszych klientów od wszystkich innych, i uwzględnić te informacje, aby zwiększyć zyskowność następnej kampanii pozyskiwania klientów. Ponadto Retina jest w stanie zapewnić dynamiczną prognozę CLV na podstawie wcześniejszych interakcji klienta z marką, dzięki czemu klienci wiedzą, do których klientów powinni kierować oferty specjalne, rabaty i promocje.  

Co to jest sztuczna inteligencja siatkówki?

Retina AI wykorzystuje sztuczną inteligencję do przewidywania wartości życiowej klienta przed pierwszą transakcją.

Siatkówka AI to jedyny produkt, który przewiduje długoterminowy CLV nowych klientów, umożliwiając rosnącym marketerom podejmowanie decyzji dotyczących optymalizacji kampanii lub kanałów w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Przykładem używanej platformy Retina jest nasza współpraca z Madison Reed, która szukała rozwiązania w czasie rzeczywistym do mierzenia i optymalizacji kampanii na Facebooku. Tamtejszy zespół zdecydował się przeprowadzić test A/B skoncentrowany na CLV: CAC (kosztów pozyskania klienta). 

Studium przypadku Madison Reed

W ramach kampanii testowej na Facebooku Madison Reed dążyła do osiągnięcia następujących celów: Pomiar ROAS i CLV kampanii w czasie zbliżonym do rzeczywistego, realokacja budżetów w kierunku bardziej dochodowych kampanii i zrozumienie, która kreacja reklamowa skutkowała najwyższymi współczynnikami CLV:CAC.

Madison Reed zorganizowała test A/B, wykorzystując tę ​​samą grupę docelową dla obu segmentów: kobiety w wieku 25 lat lub starsze w Stanach Zjednoczonych, które nigdy nie były klientką Madison Reed.

  • Kampania A była kampanią jak zwykle.
  • Kampania B została zmodyfikowana jako segment testowy.

Wykorzystując długotrwałą wartość klienta, segment testowy został zoptymalizowany pozytywnie pod kątem zakupów i negatywnie w stosunku do rezygnujących z subskrypcji. Oba segmenty używały tej samej reklamy.

Madison Reed przeprowadziła test na Facebooku z podziałem 50/50 przez 4 tygodnie bez żadnych zmian w połowie kampanii. Stosunek CLV:CAC natychmiast zwiększona o 5%, jako bezpośredni efekt optymalizacji kampanii z wykorzystaniem długookresowej wartości klienta w menedżerze reklam na Facebooku. Wraz z lepszym stosunkiem CLV:CAC, kampania testowa przyniosła więcej wyświetleń, więcej zakupów w witrynie i więcej subskrypcji, co ostatecznie doprowadziło do zwiększenia przychodów. Madison Reed zaoszczędziła na kosztach wyświetlenia i zakupu, jednocześnie pozyskując bardziej wartościowych klientów długoterminowych.

Tego rodzaju wyniki są typowe podczas korzystania z Retina. Retina zwiększa skuteczność marketingu średnio o 30%, zwiększa przyrostowy CLV o 44% w przypadku podobnych odbiorców i uzyskuje 8-krotny zwrot z nakładów na reklamę (ROAS) w kampaniach pozyskiwania w porównaniu z typowymi metodami marketingowymi. Personalizacja oparta na przewidywanej wartości klienta na dużą skalę w czasie rzeczywistym jest ostatecznie przełomem w technologii marketingowej. Koncentracja na zachowaniach klientów, a nie na danych demograficznych, sprawia, że ​​jest to wyjątkowe i intuicyjne wykorzystanie danych do przekształcania kampanii marketingowych w skuteczne, spójne wygrane.

Retina AI oferuje następujące możliwości

  • CLV Lead Scores – Retina zapewnia firmom środki do oceniania wszystkich klientów w celu identyfikacji potencjalnych klientów. Wiele firm nie ma pewności, którzy klienci przyniosą najwyższą wartość w ciągu swojego życia. Wykorzystując Retina do pomiaru bazowego średniego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS) we wszystkich kampaniach oraz stale oceniając potencjalnych klientów i odpowiednio aktualizując CPA, prognozy Retina generują znacznie wyższy ROAS w kampanii zoptymalizowanej za pomocą eCLV. To strategiczne wykorzystanie sztucznej inteligencji daje firmom środki do identyfikowania i uzyskiwania dostępu do klientów, którzy są wskaźnikami wartości rezydualnej. Oprócz oceny klientów, Retina może integrować i segmentować dane za pośrednictwem platformy danych klientów w celu raportowania w różnych systemach.
  • Optymalizacja budżetu kampanii – Marketingowcy strategiczni zawsze szukają sposobów na optymalizację wydatków na reklamę. Problem polega na tym, że większość marketerów musi odczekać do 90 dni, zanim będą mogli zmierzyć skuteczność poprzedniej kampanii i odpowiednio dostosować przyszłe budżety. Retina Early CLV umożliwia marketerom dokonywanie mądrych wyborów dotyczących tego, gdzie skoncentrować wydatki na reklamę w czasie rzeczywistym, rezerwując najwyższe CPA dla wartościowych i potencjalnych klientów. To szybko optymalizuje docelowe CPA w kampaniach o wyższej wartości, aby uzyskać wyższy ROAS i wyższe współczynniki konwersji. 
  • Wyróżnij odbiorców – Retina zauważyliśmy, że wiele firm ma bardzo niski ROAS — zwykle około 1 lub nawet mniej niż 1. Zdarza się to często, gdy wydatki firmy na reklamę nie są proporcjonalne do wartości życiowej jej potencjalnych lub obecnych klientów. Jednym ze sposobów znacznego zwiększenia ROAS jest utworzenie podobnych odbiorców opartych na wartości i ustawienie odpowiednich limitów stawek. W ten sposób firmy mogą optymalizować wydatki na reklamy w oparciu o wartość, jaką przyniosą im klienci w dłuższej perspektywie. Firmy mogą potroić swój zwrot z nakładów na reklamę, korzystając z lookalike'owych odbiorców Retina opartą na wartości życiowej klientów.
  • Stawki oparte na wartości – Stawki oparte na wartości opierają się na założeniu, że warto pozyskać nawet klientów o niższej wartości, o ile nie wydajesz zbyt wiele na ich nabywanie. Wychodząc z tego założenia, Retina pomaga klientom wdrażać oferty oparte na wartości (VBB) w kampaniach Google i Facebook. Ustawienie limitów stawek może pomóc w zapewnieniu wysokich współczynników LTV:CAC i zapewnić klientom większą elastyczność w modyfikowaniu parametrów kampanii w celu dopasowania do celów biznesowych. Dzięki dynamicznym limitom ofert Retina klienci znacznie poprawili swoje wskaźniki LTV:CAC, utrzymując koszty akwizycji poniżej 60% limitów ofert.
  • Finanse i zdrowie klientów – Raportuj stan i wartość swojej bazy klientów. Raport Jakości Klientów™ (QoC) zawiera szczegółową analizę bazy klientów firmy. QoC koncentruje się na wybiegających w przyszłość metrykach klientów i rozliczaniu kapitału klienta zbudowanego z zachowaniem powtarzających się zakupów.

Umów się na rozmowę telefoniczną, aby dowiedzieć się więcej