Udostępnij jako obraz: zaznacz, kliknij i udostępnij swój tekst

Musiałem podpisać książkę z Beth Hayden z Social Media Marketing World, autorką Pinfluence: The Complete Guide to Marketing Your Business with Pinterest. Jednym z narzędzi, które Beth udostępnia w swojej książce, które jest super proste, ale naprawdę świetne, jest Udostępnij jako obraz. Za kilka dolców możesz przeciągnąć bookmarklet na pasek narzędzi przeglądarki, a następnie przekonwertować dowolny cytat na udostępniony obraz. To jest bardzo łatwe