Zarządzanie cyklem życia kontraktów Conga: Popraw wydajność sprzedaży dzięki automatyzacji przepływu dokumentów

Prowadzenie działalności, która wydaje się klientowi bezproblemowa w obliczu coraz bardziej złożonego rynku, nie jest łatwym zadaniem. Doświadczenie Conga i kompleksowy pakiet rozwiązań dla operacji komercyjnych - procesy związane z konfiguracją oferty cenowej (CPQ), zarządzaniem cyklem życia klienta (CLM) i dokumentami cyfrowymi - pomaga firmom radzić sobie ze złożonością z pewnością, dzięki czemu mogą zapewnić bezproblemową obsługę klienta i przyspieszyć przychody. Dzięki Conga firmy poruszają się szybciej, aby sprostać dzisiejszym potrzebom klientów, jednocześnie zwiększając elastyczność

Co to jest system zarządzania umowami? Jak bardzo są popularne?

W trzecim roku SpringCM State of Contract Management donoszą, że tylko 32% respondentów korzysta z rozwiązania do zarządzania umowami, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Systemy zarządzania umowami zapewniają organizacji środki umożliwiające bezpieczne pisanie lub przesyłanie umów, ich dystrybucję, monitorowanie działań, zarządzanie zmianami, automatyzację procesu zatwierdzania i agregowanie statystyk umów na potrzeby raportowania. Nie jest to zaskakujące, ale niepokojące jest to, że zdecydowana większość korporacji przesyła kontrakty przez