Od personalizacji do inteligencji emocjonalnej o wysokiej rozdzielczości

Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej (EQ) są lubiane, wykazują dobre wyniki i generalnie odnoszą większe sukcesy. Są empatyczni i mają dobre umiejętności społeczne: wykazują świadomość uczuć innych i manifestują tę świadomość w swoich słowach i czynach. Mogą znaleźć wspólną płaszczyznę z szeroką gamą ludzi i pielęgnować relacje, które wykraczają poza tylko życzliwość i umiejętność dogadania się. Osiągają to, zauważając i analizując