Smartling: usługi tłumaczeniowe, oprogramowanie do współpracy i automatyzacji procesów

Jeśli handel jest napędzany słowami, globalny handel jest napędzany tłumaczeniem. Przyciski, wózki sklepowe i romantyczna kopia. Strony internetowe, e-maile i formularze muszą być tłumaczone na różne języki, aby marka mogła wejść na rynek globalny i dotrzeć do nowych odbiorców. Wymaga to zespołów ludzi ostrożnie zarządzających każdym kanałem dystrybucji zawartości źródłowej; i dla zespołów jest to zbyt kosztowne, aby zajmować się każdym obsługiwanym językiem. Wpisz: Smartling, system zarządzania tłumaczeniami i dostawca usług językowych wspierający