Lista dostawców SaaS i ich budżetów marketingowych

Jeśli spotkam kogoś z Vital, przytulę go do tej infografiki. Niedawno udostępniliśmy post dotyczący właściwego budżetu marketingowego, ponieważ odnosi się on do odsetka całkowitych przychodów, ale zapewnia to szczegółowe wydatki budżetowe, które wspierają i wzmacniają inną infografikę. Kilka lat temu współpracowaliśmy z dostawcą oprogramowania jako usługodawcą w branży Marketing Automation, który wydawał mniej niż sześciocyfrowe wydatki roczne