5 Branże radykalnie przekształcone przez Internet

Innowacja ma swoją cenę. Uber negatywnie wpływa na branżę taksówkową. Radio internetowe ma wpływ na radio i muzykę w tradycyjnych mediach. Wideo na żądanie wpływa na tradycyjne filmy. Ale to, co widzimy, nie jest przeniesieniem popytu, to nowy popyt. Zawsze mówię ludziom, że to, co się dzieje, to nie jedna branża mordująca inną, po prostu tradycyjne branże były bezpieczne pod względem marż i powoli popełniły samobójstwo. To wezwanie do każdego tradycyjnego