2Checkout: Skaluj przetwarzanie płatności na całym świecie, aby zmaksymalizować przychody

Jeśli nigdy nie miałeś okazji zintegrować rozwiązania do przetwarzania płatności, czeka Cię niezła nauka. Podmioty przetwarzające płatności mają szereg funkcji i ofert… od opłat, czasu przechowywania płatności, po obsługę płatności przez użytkownika, globalne wsparcie, zapobieganie oszustwom, a także jakość narzędzi do monitorowania przychodów. 2Checkout to oparta na chmurze usługa płatności, która maksymalizuje konwersje sprzedaży online, zapewniając globalne płatności ze zlokalizowanym