Transera: Analizy zaangażowania klientów dla centrów kontaktowych

Transera oferuje platformę analityczną Software as a Service hostowaną w chmurze dla call center w celu pomiaru zaangażowania klientów. Transera Customer Engagement Analyzer to interaktywna aplikacja analityczna do przeprowadzania analizy interakcji z klientami i działań agentów w celu określenia, co daje najlepsze wyniki biznesowe. Te spostrzeżenia można następnie wykorzystać do zmiany zachowania agentów oraz lokalnych i opartych na chmurze systemów contact center w celu poprawy wydajności i obsługi klientów. Customer Engagement Analyzer łączy

Hybrydowy system wywołań Interactions = niesamowite

W poniedziałek miałem okazję zwiedzić Interactions, posłuchać i obserwować ich system w działaniu oraz skorzystać z pełnej demonstracji Hey Otto - systemu do konferencji głosowych i internetowych, który wykorzystuje technologię Interactions na zapleczu. Firmy, które mają duże centra telefoniczne, idą dwiema różnymi drogami, albo zautomatyzowanymi systemami rozpoznawania mowy (ASR), albo przez zatrudnianie dużych, drogich pokoi pracowników call center. Typowe wezwanie do IVR jest frustrujące i