Przeglądarka JSON: bezpłatne narzędzie do analizowania i przeglądania danych wyjściowych JSON interfejsu API

Są chwile, kiedy pracuję z interfejsami API JavaScript Object Notation i muszę rozwiązać problem z analizowaniem zwracanej tablicy. Jednak w większości przypadków jest to trudne, ponieważ jest to tylko pojedynczy ciąg. Wtedy przydaje się przeglądarka JSON Viewer, która umożliwia wcięcie danych hierarchicznych, kodowanie ich kolorem, a następnie przewijanie w celu znalezienia potrzebnych informacji. Co to jest JavaScript Object Notation (JSON)? JSON (obiekt JavaScript

Co oznacza API? Oraz inne akronimy: REST, SOAP, XML, JSON, WSDL

Kiedy używasz przeglądarki, twoja przeglądarka wysyła żądanie z serwera klienta, a serwer odsyła pliki, które twoja przeglądarka tworzy i wyświetla stronę internetową. Ale co by było, gdybyś chciał, aby Twój serwer lub strona internetowa komunikowała się z innym serwerem? Wymagałoby to zaprogramowania kodu w interfejsie API. Co oznacza API? API to skrót od Application Programming Interface. API to zestaw procedur,