Co to jest reklama natywna?

Zgodnie z definicją zawartą w FTC reklama natywna jest myląca, jeśli istnieje istotne wprowadzenie w błąd lub nawet jeśli pominięto informacje, które mogą wprowadzić w błąd konsumenta działającego rozsądnie w danych okolicznościach. To subiektywne stwierdzenie i nie jestem pewien, czy chcę się bronić przed władzą rządu. Co to jest reklama natywna? Federalna Komisja Handlu definiuje reklamę natywną jako dowolną treść, która przypomina wiadomości,