LucidPress: wspólne drukowanie online i publikacje cyfrowe

Lucidpress beta to internetowa aplikacja do projektowania metodą „przeciągnij i upuść” do druku i publikacji cyfrowych. Aplikacja umożliwia każdemu łatwe tworzenie profesjonalnie wyglądających treści do druku lub Internetu i może być używana w środowiskach biznesowych lub osobistych. Tam, gdzie oprogramowanie komputerowe pozostaje w tyle za nowymi realiami ewoluującego rynku, widzimy jasną przyszłość dzięki aplikacjom internetowym. W Lucidpress, naszym celem jest ułatwienie każdemu tworzenia oszałamiających treści, takich jak projekty