Mediafly: kompleksowe wsparcie sprzedaży i zarządzanie treścią

Carson Conent, dyrektor generalny Mediafly, podzielił się świetnym artykułem, który odpowiedział na pytanie: Co to jest zaangażowanie w sprzedaż? jeśli chodzi o identyfikację i znalezienie platformy zaangażowania sprzedażowego. Definicja zaangażowania sprzedażowego jest następująca: Strategiczny, ciągły proces, który wyposaża wszystkich pracowników mających kontakt z klientem w zdolność do konsekwentnego i systematycznego prowadzenia wartościowych rozmów z odpowiednim zestawem interesariuszy klienta na każdym etapie cyklu życia rozwiązywania problemów klienta w celu optymalizacji Powrót

Znaczenie umożliwienia sprzedaży

Chociaż udowodniono, że technologia umożliwiająca sprzedaż zwiększa przychody o 66%, 93% firm nie wdrożyło jeszcze platformy wspierającej sprzedaż. Dzieje się tak często z powodu mitów dotyczących możliwości sprzedaży, które są drogie, skomplikowane we wdrażaniu i mają niskie wskaźniki wykorzystania. Zanim zagłębimy się w korzyści płynące z platformy umożliwiającej sprzedaż i jej działania, przyjrzyjmy się najpierw, czym jest możliwość sprzedaży i dlaczego jest ważna. Co to jest aktywizacja sprzedaży? Według Forrester Consulting,