Mediafly: kompleksowe wsparcie sprzedaży i zarządzanie treścią

Carson Conent, dyrektor generalny Mediafly, podzielił się świetnym artykułem, który odpowiedział na pytanie: Co to jest zaangażowanie w sprzedaż? jeśli chodzi o identyfikację i znalezienie platformy zaangażowania sprzedażowego. Definicja zaangażowania sprzedażowego jest następująca: Strategiczny, ciągły proces, który wyposaża wszystkich pracowników mających kontakt z klientem w zdolność do konsekwentnego i systematycznego prowadzenia wartościowych rozmów z odpowiednim zestawem interesariuszy klienta na każdym etapie cyklu życia rozwiązywania problemów klienta w celu optymalizacji Powrót