SMS: jak zoptymalizować i zwiększyć akceptację wiadomości tekstowych

Podczas gdy inne kanały są nadal bardziej popularne, istnieje jeden kanał komunikacji, który nadal spektakularnie przewyższa każdy kanał, jeśli chodzi o zwiększanie ruchu detalicznego, darowizn non-profit i natychmiastowego zaangażowania. Ten kanał wysyła SMS-a na telefon komórkowy. Statystyki marketingu SMS Wiadomości tekstowe wysyłane za pośrednictwem SMS-ów mają współczynnik odczytu 98% 9 z 10 wiadomości tekstowych jest otwieranych w ciągu 3 sekund od otrzymania 29% osób, do których skierowano SMS-y opt-in