Digimind: Social Media Analytics dla przedsiębiorstwa

Digimind jest wiodącą firmą SaaS zajmującą się monitorowaniem mediów społecznościowych i analizą konkurencji, wykorzystywaną przez przedsiębiorstwa i współpracujące z nimi agencje. Firma oferuje wiele rozwiązań: Digimind Social - do zrozumienia odbiorców, pomiaru zwrotu z inwestycji w marketing społecznościowy i analizy Twojej reputacji. Digimind Intelligence - oferuje monitorowanie konkurencji i branży, dzięki czemu można przewidywać zmiany na rynku i identyfikować możliwości biznesowe. Social Command Center - centrum wyświetlania w czasie rzeczywistym pokazujące społeczną widoczność Twojej marki. Z