5 najczęstszych błędów popełnianych przez programistów JavaScript

JavaScript jest językiem podstawowym dla praktycznie wszystkich współczesnych aplikacji internetowych. W ciągu ostatnich kilku lat zaobserwowaliśmy wzrost ogólnej liczby potężnych bibliotek i struktur opartych na JavaScript w tworzeniu aplikacji internetowych. To działało w przypadku aplikacji jednostronicowych, a także platform JavaScript po stronie serwera. JavaScript zdecydowanie stał się wszechobecny w świecie tworzenia stron internetowych. Dlatego jest to główna umiejętność, którą powinni opanować twórcy stron internetowych.