Social Radar integruje się z SuiteCloud NetSuite

Infegy's Social Radar zintegrował się z NetSuite w połączonym rozwiązaniu o nazwie Social Radar SuiteApp dla platformy SuiteCloud Computing Platform firmy NetSuite. Integracja rozszerza usługę SuiteAnalytics platformy o analizę opartą na rolach w celu uwzględnienia historycznych trendów rozmów, udziału głosu, kluczowych osób mających wpływ, wglądu w konkurencję, analizy nastrojów, tematów i kategorii zainteresowań oraz danych demograficznych. Firmy mogą następnie wykorzystać te informacje do tworzenia lepszych produktów, dostosowywania usług i dostosowywania kampanii, aby spełnić określone życzenia ich docelowych odbiorców,