Detaliści poprawiają jakość obsługi i zwiększają przychody dzięki wiadomościom tekstowym

Statystyki są przytłaczające, ponieważ konsumenci płacą więcej i bardziej angażują się w firmy, które oferują doskonałe wrażenia użytkownika dzięki lepszej komunikacji. Wiadomości tekstowe stały się jedną z uniwersalnych metod komunikacji stosowanych przez sprzedawców detalicznych w celu poprawy obsługi klienta i zwiększenia przychodów. W ostatnim raporcie OpenMarket dotyczącym detalicznych wiadomości mobilnych przeprowadzonym przez Internet Retailer, ankietowano 100 profesjonalistów handlu elektronicznego na temat korzystania przez nich z wiadomości SMS do angażowania klientów. SMS nie ma problemów z otrzymywaniem