Uzasadnienie biznesowe dla zarządzania zasobami cyfrowymi

W świecie, w którym większość (lub wszystkie) naszych plików jest przechowywanych cyfrowo w różnych organizacjach, konieczne jest, abyśmy mieli możliwość dostępu do tych plików w zorganizowany sposób dla różnych działów i osób. Stąd popularność rozwiązań do zarządzania zasobami cyfrowymi (DAM), które pozwalają użytkownikom przesyłać pliki projektowe, zdjęcia stockowe, prezentacje, dokumenty itp. We wspólnym repozytorium, do którego mają dostęp strony wewnętrzne. Plus utrata zasobów cyfrowych